Hopp til innhold

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 4, 2021

title

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 4, 2021

short_description

related_quiz

questions

  1. Hvorfor meldte Storbritannia seg ut av EU?
  2. Hva er det som er så spesielt med Storbritannias utmeldelse?
  3. Hva menes med integrasjon?
  4. Gjør greie for noen faktorer som sterkt bidro til at folk stemte som de gjorde.
  5. Hvilke fire friheter er en del av EUs indre marked?
  6. Hvorfor trenger det ikke være noen stor ulempe for integrasjonsprosessen i EU at Storbritannia har trukket seg ut?
  7. Hva står Storbritannia igjen med etter mange år som medlem i EU?
  8. Diskuter påstanden «Storbritannia vil tape på å stå utenfor EU».
  9. Diskuter hvordan Brexit kan påvirke Norge og norsk utenrikspolitikk.

Tidligere HHD-artikler
Videre fordypning


tasks

tags

gjere greie for EUs mål og styringsorgan og diskutere Noregs forhold til EU, finne fram til kjennetegn på demokrati og forklare hvordan demokratiske institusjoner fungerer, drøfte betingelser for medborgerskap og demokratiske styreformer, presentere og sammenlikne ulike politiske systemer, gjøre rede for rettsregler og avtaler i internasjonal politikk og deres bruksområder, gjøre rede for regionale og globale samarbeidsformer, forklare teorier om hvorfor land handler med hverandre gjøre rede for frihandel, proteksjonisme og ulike typer handelshindringer, gjøre rede for betydningen av avtaler for internasjonal handel

tags_migration