Hopp til innhold

Kompetansemål

Oppgaver og artikler knyttet til utvalgte fag og kompetansemål i den videregående skole

Gå til oversikt over kompetansemål for Samfunnsøkonomi 1 (programfag)
 • Samfunnsøkonomi 1 (programfag)Gjøre rede for årsaker til internasjonal handel og drøfte muligheter og utfordringer knyttet til økonomisk globalisering
Hvor hender det?

Hvordan kan EU gjøre Europa tryggere?

Mange i Norge tenker på Den europeiske union (EU) som et fellesskap for økonomi og handel, men unionen bidrar i økende grad også til sikkerheten i Europa.
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • International economics
 • Trade
 • International investments
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • The EU
Hvor hender det?

Hvorfor trenger vi internasjonalt samarbeid?

Land er nødt til å samarbeide for å løse problemer de ikke kan løse alene. Det er ikke alltid så enkelt når verdensordenen er under press.
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
Hvor hender det?

Kva betyr EØS-avtalen for Noreg?

Pandemi og populisme, klimakrise, brexit og krigen i Ukraina: Dei siste åra har Europa stått overfor store omveltingar. Kva er Noregs plass i det europeiske...
 • Trade
 • Europe
 • The EU
Hvor hender det?

Pandemi = økonomisk kollaps

Hva er økonomisk globalisering, og hvordan kan en helsekatastrofe være så tett knyttet til økonomisk kollaps?
 • International economics
 • Trade
 • Globalisation
 • Pandemics
Hvor hender det?

Hva er Den afrikanske union?

Den afrikanske union er en av de største og viktigste regionale organisasjonene i verden. Her kan du lære alt det viktigste om unionen.
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • Regional integration
 • Africa
 • Peace operations
 • Conflict
 • International organizations
 • AU
1 - 5 av 13 oppføringer