Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 1, 2021

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hva er polarisering?
  2. Nevn noen forskjellige typer polarisering og forklar hva disse betyr.
  3. Hvordan har vi i Norge merket polariseringen i USA?
  4. Vil du si vi er polariserte i Norge? Forklar hvorfor du mener vi er eller ikke er det.
  5. Hva kan du eventuelt gjøre for at vi ikke skal bli like polariserte som i USA?
  6. Er polarisering et nødvendig onde?
  7. Er et samfunn uten polarisering et godt samfunn?
  8. Er det noen som kan vinne på et polarisert samfunn? Hvem er i så fall disse?
  9. Del klassen inn to grupper. Velg et tema. Den ene gruppen skal finne argumenter for, og den andre gruppen skal finne argumenter imot. Finn også argumenter som rakker ned på motstanderen. Be gruppene legge fram de mest polariserende argumentene og be dem forklare hvorfor akkurat disse argumentene er polariserende, eventuelt også hva slags type polarisering de kan kategoriseres som.

Tidligere HHD-artikler
Videre fordypning


Relaterte kompetansemål