Hopp til innhold

Kompetansemål

Oppgaver og artikler knyttet til utvalgte fag og kompetansemål i den videregående skole

Gå til oversikt over kompetansemål for Samfunnsgeografi (programfag)
 • Samfunnsgeografi (programfag)Gjøre rede for årsaker og endringer i bosetting og flyttemønstre nasjonalt og internasjonalt og drøfte muligheter, utfordringer og konsekvenser av migrasjon
Hvor hender det?

Kan Israel bli dømt for å svelte eit heilt folk?

Det skal Den internasjonale domstolen i Haag ta stilling til.
 • Terrorism and extremism
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • The Middle East and North Africa
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Human rights
 • International organizations
 • United Nations
Hvor hender det?

Hvorfor er Norge så opptatt av Afrika?

Norge er veldig opptatt av å jobbe for fred og sikkerhet i Afrika. Men hvorfor?
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • Development policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • The Nordic countries
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • Migration
 • Climate
 • Human rights
 • International organizations
 • The EU
 • AU
Hvor hender det?
Guri Tyldum

Flyktningar sine rettar og mogelegheiter

Kva behov og rettar har menneske på flukt, og kva utfordringar har mottakarlanda med å oppfylle rettane i praksis?
 • Humanitarian issues
 • Migration
Hvor hender det?
Benedicte Bull, Peder Østebø

Venezuela: økonomisk krise og politisk kaos

Finnes det en løsning for Venezuela?
 • International economics
 • Foreign policy
 • South and Central America
 • Humanitarian issues
 • Human rights
 • Governance
Hvor hender det?

Hvorfor er det krig i Syria?

Vi hjelper deg med å forstå borgerkrigen i Syria: Alle aktørene, den internasjonale dimensjonen og mulighetene for at Assad vinner militært.
 • Terrorism and extremism
 • The Middle East and North Africa
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Migration
 • Insurgencies
 • International organizations
 • United Nations
1 - 5 av 9 oppføringer