Hopp til innhold

FN - De forente nasjoner

name

FN - De forente nasjoner

description

FN er en  Overnasjonal - mellomstatlig organisasjon der så å si alle verdens stater er medlem (193) – med lik stemmerett for de største så vel som de minste land i Hovedforsamlingen. Organisasjonen ble etablert i 1945 i kjølvannet av andre verdenskrig – i hovedsak med to hovedoppgaver: fremme fred (freedom from fear) og utvikling (freedom from need).  Alle medlemsland har sluttet seg til FN-pakten, som er en grunnplanke i Folkerett .

I pakt med at stadig flere samfunnsutfordringer har blitt internasjonale og til dels globale har også bredden i FNs virksomhet blitt utvidet (f.eks. miljø og klima). De sentrale organene i FN er HovedforsamlingenSikkerhetsrådet i FN , Det økonomiske og sosiale råd, Den internasjonale domstolen og FN-sekretariatet. Under disse kommer en rekke særorganisasjoner og underorganisasjoner på svært mange ulike samfunnsområder: Utviklingsprogrammet til FN (UNDP), Miljøvernprogrammet (UNEP) … OG den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), Verdens helseorganisasjon (WHO)…