Hopp til innhold

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 8, 2021

title

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 8, 2021

short_description

related_quiz

questions

Spørsmål til artikkelen

  1. Hva er en utenlandsk investering?
  2. Hvorfor mener mange at det er helt nødvendig for oss at Norge er åpent for utenlandske investeringer?
  3. Hva slags utvikling har vi sett i utenlandske investeringer de siste ti årene?
  4. Hva slags regelverk finnes det for internasjonal handel?
  5. Hva slags regelverk finnes det for utenlandske investeringer?
  6. Hva vil det si å ha et sikkerhetssamarbeid med et annet land?
  7. Hvilke risikoer finnes det ved at selskaper fra andre stater ønsker å investere i Norge?
  8. Hva slags dilemma gir det oss når selskaper fra land vi ikke har sikkerhetssamarbeid med, ønsker å investere i Norge?
  9. Hva kan skje hvis Norge kontrollerer utenlandske investeringer for strengt?

Tidligere HHD-artikler

 Videre fordypning

 

tasks

tags

definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering, gjøre rede for rettsregler og avtaler i internasjonal politikk og deres bruksområder, reflektere over hvordan teknologi og kommunikasjon påvirker global økonomi og arbeidsdeling, drøfte muligheter og utfordringer knyttet til økt internasjonal handel, forklare teorier om hvorfor land handler med hverandre gjøre rede for frihandel, proteksjonisme og ulike typer handelshindringer, gjøre rede for betydningen av avtaler for internasjonal handel, gjøre rede for virkemidler som kan brukes for å oppnå økonomisk vekst

tags_migration