Forbedring av skatteoverensstemmelse og inntektsinnsamling: Bevis fra Uganda

Tir 17 nov. 2020
Tid: 15:00 Sted: Webinar - Zoom Språk: English Ledige plasser: 200

Velkommen til det tredje webinaret i Tax for Development Webinar-serien hvor Maria Jouste vil presentere studien "Do tax administrative interventions targeted at small businesses improve tax compliance and revenue collection? Evidence from Ugandan tax data."

Studien evaluerer effekten av to skatteforvaltningsintervensjoner, Taxpayer Register Expansion Project (TREP) og en enkel internettbasert arkivering av presumptiv skatt (e-arkivering), på en rekke småbedriftsskatteytere og skatteinntekter i Uganda.

  • Registrer deg på forhånd til webinaret HER.

Ved å bruke en difference-in-difference-tilnærming og administrative skattedata som dekker både formodede skattebetalere og sammenlignbare små selskaps-betalere, finner vi at antall skattebetalere for småbedrifter som leverer selvangivelser og antatte skatteinntekter økte betydelig etter inngrep.

Vi hevder at inngrepene utfyller hverandre fordi begge tiltakene ble etablert rundt de samme årene og TREP ikke bare fokuserte på registrering, men også utdannelse av skattebetalere. Vi analyserer kostnadseffektiviteten til TREP og finner at fordelene oppveier kostnadene.

Tax for Development Webinar-serien er i fellesskap organisert av CMI og Skattjakt-nettverket og vil formidle pågående forskning og tiltak for å styrke innenlands inntektsmobilisering i utviklingsland, med fokus på Afrika sør for Sahara. Du kan lese mer om webinarserien og registrere deg for de enkelte webinarene HER.