Hopp til innhold
NUPI skole

Tildelingsbrev

NUPI blir løyvd årleg midlar frå Kunnskapsdepartementet over statsbudsjettets kap. 287, post 53 og 57. Detaljane omkring kva som blir løyvde, verksemdsmål, styringsparametrar og resultatkrav blir beskrivne i årlege tildelingsbrev. Tildelingsbrev og oversendingsbrev blir publisert på denne sida.

Nedlastbare filer