Hopp til innhold
NUPI skole

Nøkkeltall

Tilsette:

NUPI har ein internasjonal stab som består av 116 tilsette fordelte på forskarstillingar,  stillingar i administrasjon og kommunikasjon. 

Finansiering:

NUPIs årlege omsetning ligg på 75 – 80 millionar kroner. Meir enn 75 prosent av desse inntektene kjem frå prosjektinnkjøp.

Aktivitet:

NUPIs forskarar får publisert om lag 80 akademiske publikasjonar og meir enn 100 populærpublikasjoner beståande av kronikkar og policy briefs kvart år. Vi organiserer meir enn 80 opne seminar årleg, og redigerer tre akademiske tidsskrift; Internasjonal PolitikkNordisk Østforum og Forum for Development Studies. I tillegg gir ut NUPI Hvor Hender Det, ein populærpublikasjon som forklarer aktuelle hendingar på ein måte som er tilrettelagd for allmenta og skuleelevar.