Pressekontakt

Ta kontakt med NUPIs kommunikasjonsavdeling.

Kontaktinformasjon

Telefon: (47) 22 99 40 00 (sentralbord)
Faks: (47) 22 99 40 50
E-post: post@nupi.no

Biblioteket

E-postadresse: bib@nupi.no

Klikk her for bibliotekressurser.

Postadresse: 

NUPI
Postboks 7024 St. Olavs Plass
0130 OSLO
NORGE

E-postadresser og direktenummer til den enkelte ansatte finner du her.

Fakturaadresse:

NUPI
Fakturamottak DFØ
Pb. 4746 Torgarden
7468 TRONDHEIM

Arbeidstid:

Arbeidstiden på NUPI er: 15. september - 14. mai 08.00-15.45 og 15. mai - 14. september 08.00-15.00. Dette er også åpningstidene til NUPIs resepsjon.

Besøksadresse:

Du finner NUPI på C.J. Hambros plass 2D, ved siden av Oslo Tinghus, i Oslo Sentrum. Vi holder til i sjette etasje.