Hopp til innhold
NUPI skole

Årsrapporter og revisjonsberetninger

NUPIs årsrapportar gir ei detaljert oversikt over aktivitetar, drift og finansiering av instituttet for kvart kalenderår. Rapportane følgjer malverk og rapporteringskrav sett av Kunnskapsdepartementet.

Årsrapporter

 

Revisjon av årsregnskapet – Riksrevisjonens beretning

 

Klikk her for eldre årsrapporter og revisjonsberetninger.