Interview

Interview on BBC Newsday

Publisert: 3. feb. 2021
Sammendrag:

Invervju på BBC Newsday on den Sentralafrikanske Republikk. Starter 37 min 42 sek inn i programmet.