Artikkel

Politikk hinsides polis: Modernitetens diplomati

Publisert: 9. feb. 2010
  • Utgivelsesår: 2009
  • Språk: Norsk
  • Sider: 39-44, 46-49 -
  • Volum: 21
  • Hefte: 2
  • Tidsskrift: Arr. Idéhistorisk tidsskrift