Innsikt og kommentar

Putins historieskrivning

Publisert: 24. aug. 2015
Sammendrag:

URL-en lenker til korrekt versjon, som skiller seg noe fra avisteksten.