Palestinske barn
Hvor hender det? nr. 10 2018

Hva er FNs bærekraftsmål?

Overraskelsen var stor da verden hadde stått samlet og FNs tusenårsmål stort sett var nådd i 2015. Samme året ble de åtte tusenårsmålene erstattet med 17 nye bærekraftsmål...

Hvordan få 6 på eksamen?

Lurer du på hvordan en eksamensbesvarelse som har fått 6-er ser ut? Her får du svaret! Oppgaven er fra faget politikk og menneskerettigheter våren 2018.