Hvor hender det? nr. 17 2018

Ei folkerøysting om Trump

31. Oct 2018
  • Hans Olav Lahlum

Kongressvala i 2018 blir på nasjonalt nivå ei folkerøysting for eller mot den sittande republikanske administrasjonen til president Donald Trump. Samstundes er vala særs viktige...