Tema

Utenrikspolitikk

i studiet av utenrikspolitikk spør vi hva representanter for en stat gjør i forholdet til andre internasjonale aktører, og hva slags effekter disse handlingene har.

NUPI studerer i særlig grad Norges utenrikspolitikk som eksempel på dette. Norges allianser og deltakelse i internasjonale institusjoner er en viktig del av norsk utenrikspolitikk. Når vi studerer utenrikspolitikk er det avgjørende å ha en forståelse av de ulike aktørene innenfor feltet, som departementer, partier, frivillige organisasjoner, foretak og enkeltpersoner. Det er også svært viktig å se på forholdet mellom de ulike aktørene, spesielt når man studerer beslutningsprosesser. Norsk utenrikspolitikk avgrenses ofte opp mot norsk utenriksøkonomisk politikk og norsk utviklingspolitikk, men disse avgrensningene er vanskelige, ettersom utenrikspolitikk også henger uløselig sammen med både utenriksøkonomi og utvikling.

Aktuelle forskningstema innenfor dette feltet kan være:

  • På hvilken måte tenker vi om Norges plass i verden?
  • Hvordan søker den norske staten oppslutning fra befolkningen om utenrikspolitikken som føres?
  • Hva slags effekter gir det når staten søker denne typen oppslutning?

Nyheter om utenrikspolitikk

Alle artikler om utenrikspolitikk (totalt 202)

Hvor hender det? om utenrikspolitikk

Alt om utenrikspolitikk fra Hvor hender det? (totalt 41)

Publikasjoner om utenrikspolitikk

Alle publikasjoner om utenrikspolitikk (totalt 307)

Forskningsprosjekter om utenrikspolitikk

Alle forskningsprosjekter om utenrikspolitikk (totalt 53)