Tema

Sikkerhetspolitikk

Sikkerhetspolitikk handler om å sikre et lands selvbestemmelsesrett og politisk handlefrihet.

En viktig del av sikkerhetspolitikken går ut på å forebygge og håndtere kriser, og å utforme varige og stabile løsninger på konflikter. NUPI studerer et bredt spekter av både globale og nasjonale sikkerhetsspørsmål. I tillegg til å studere krisehåndtering og krigføring, forsker vi blant annet på terrorisme og organisert kriminalitet, politisk vold og ikke-statlige væpnede aktører. Vi er også særlig opptatt av internasjonale sikkerhetsorganisasjoner som NATO, EU og FN

Spørsmålene vi ønsker å besvare er blant annet:

  • Hvordan kan vi best håndtere dagens og fremtidige kriser og kriger?
  • Hvilke trusler vi stå overfor i årene som kommer?
  • Hvem blir de nye aktørene på den sikkerhetspolitiske arenaen?

Nyheter om sikkerhetspolitikk

Alle artikler om sikkerhetspolitikk (totalt 166)

Hvor hender det? om sikkerhetspolitikk

Alt om sikkerhetspolitikk fra Hvor hender det? (totalt 46)

Publikasjoner om sikkerhetspolitikk

Alle publikasjoner om sikkerhetspolitikk (totalt 546)

Forskningsprosjekter om sikkerhetspolitikk

Alle forskningsprosjekter om sikkerhetspolitikk (totalt 67)