Tema

Energi

Tilgang til energi er avgjørende for økonomisk vekst og sikkerhet, samtidig som det har betydning for klimaendringer og forurensning.

Av spesiell relevans for Norge innen energifeltet er oljesektoren og fornybar energi. NUPIs forskning på energispørsmål koordineres av energiprogrammet. Dette programmet ble etablert i 2006 og er tverrgående mellom ulike deler av instituttet. 

NUPIs forskning på energispørsmål fokuserer på:

  • Arktis
  • Tidligere Sovjetunionen
  • Asia

Nyheter om energi

Alle artikler om energi (totalt 38)

Hvor hender det? om energi

Alt om energi fra Hvor hender det? (totalt 18)

Publikasjoner om energi

Alle publikasjoner om energi (totalt 119)

Forskningsprosjekter om energi

Alle forskningsprosjekter om energi (totalt 19)