Tema

Klima

Klimaendringer er en av de mest akutte spørsmålene i internasjonal politikk.

Selv om klimaendringer ofte blir håndtert som et teknisk og naturvitenskapelig spørsmål, er hovedutfordringene i dag politiske og sosiale. Hovedutfordringen er å oppnå enighet om en klimaavtale som kan etterfølge Kyotoprotokollen for å begrense utslipp av farlige klimagasser. NUPI har spesielt jobbet med russisk klimapolitikk.

Hovedområder for NUPI knyttet til klimaspørsmål er:

  • Rollen til multilaterale institusjoner som FN
  • Global styring
  • Rollen BRIKS-landene spiller i klimapolitikken (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika)

Nyheter om klima

Alle artikler om klima (totalt 38)

Hvor hender det? om klima

Alt om klima fra Hvor hender det? (totalt 31)

Publikasjoner om klima

Alle publikasjoner om klima (totalt 118)

Forskningsprosjekter om klima

Alle forskningsprosjekter om klima (totalt 19)