Myanmar avholder valg 8. november 2015. Dette valget vil antakelig bli det mest ettergåtte i landets historie. Hvis det blir gjennomført, vil det skje parallelt med tre viktige politiske endringer i landet:

1. Valgprosessen selv har blitt endret til å bli svært inkluderende, med over 90 partier registrert. 

2. Valget finner sted midt under den pågående og sårbare fredsprosessen i landet. 

3. Disse politiske omstillingene skjer på samme tid som Myanmar utvider sine utenrikspolitiske og økonomiske relasjoner, både med Øst-Asia, Europa og USA. 

Spørsmålet er derfor om valget og Myanmars neste regjering kan takle presset fra alle disse frontene.