Dette arrangementet er dessverre avlyst.

Myanmar held val 8. november 2015. Dette valet vil antakeleg bli det mest saumfarne i landets historie. Viss det blir gjennomført, vil det skje parallelt med tre viktige politiske endringar i landet:

1. Valprosessen sjølv har blitt endra til å bli svært inkluderande, med over 90 parti registrerte. 

2. Valet finn stad midt under den pågåande og sårbare fredsprosessen i landet. 

3. Desse politiske omstillingane skjer på same tid som Myanmar utvidar dei utanrikspolitiske og økonomiske relasjonane sine, både med Aust-Asia, Europa og USA. 

Spørsmålet er derfor om valet og Myanmars neste regjering kan takle presset frå alle desse frontane.