Å få flere kvinner som politiske beslutningstakere har vært på den internasjonale agendaen i flere tiår. I de nordiske landene sitter kvinner i dag på 41 prosent av de parlamentariske plassene, men verdensgjennomsnittet er fremdeles under 23 prosent, og mye lavere i mange land.

Hva er forklaringene på disse nasjonale forskjellene? Hvorfor bryr vi oss om å få flere kvinner inn i politikken? Og hva vet vi om effektene av at kvinner entrer den politiske arena? På dette seminaret deler forskerne bak flere av de mest overgripende ferske studiene av disse spørsmålene sine funn, erfaringer og innsikt.