Populismens (gjen)oppstandelse er ett av de viktigste trekkene ved det siste tiårets politiske utvikling. I denne forelesningen vil Rogers Brubaker drøfte både begrepet populisme og det fenomenet begrepet viser til. Med utgangspunkt i Europa og Nord-Amerika vil han analysere fremveksten av nye populistbevegelser, og om det gir mening å definere dem som populistiske.

Rogers Brubaker er sosiolog og forsker særlig på sosialteori, borgerskap, nasjonalisme og identitetsteori og -politikk. Han har blant annet skrevet bøkene Citizenship and Nationhood in Germany and France (1992), Nationalism Reframed (1996) og Grounds for Difference (2015).