NUPI har også fleire arrangement under Arctic Frontiers, Private actors and ocean governance: the Arctic and beyond og Arctic Governance: co-operation and power tactics!

I Arktis fremjar mektige aktørar eigne interesser – både når det gjeld politikk og økonomisk utvikling. Arktis har i lengre tid stått fram som ein region prega av fred, stabilitet og dialog. Verda er likevel i aukande grad prega av konfrontasjon, nasjonalisme og proteksjonisme, og fleire bekymrar seg for at desse tendensane kan komme til å smitte over på forholda i Arktis. Gir naturvitskapleg samarbeid mellom aust og vest i Arktis ein arena for mogleg politisk brubygging?  

Sjå meir informasjon og meld deg på her.

Arktis' strategiske verdi er høg og regionen speler i dag ei rolle i global politikk. I denne samanhengen har Arktisk råd vist seg å vere viktig i framstøyt for å finne felles løysingar på regionale utfordringar. Land frå tre ulike kontinent har funne måtar å samarbeide på i regionen innan vitskap, urfolksproblematikk og miljøvern. Felles interesser og respekt for internasjonal rett er grunnsteinar i dette samarbeidet. Arktisk råd og andre arktiske forum er sjeldne døme på aust-vest-samarbeid i ein turbulent tryggingspolitisk situasjon. Samtidig representerer den norske delen av Arktis nordflanken i NATO. Kan samarbeidet i Arktis vernast mot det kjøligare internasjonale forhold andre stader i verda? Kva slags rolle speler makt for samarbeid og diplomati i Arktis? Korleis kan ‘mykt diplomati' bidra til å byggje tillit og halde oppe stabilitet i Arktis? 

Organisert av Arctic Frontiers, Konrad Adenauer Stiftung og NUPI. For meir informasjon om dette arrangementet, kontakt Njord Wegge, Arctic Frontiers njordw@nupi.no.

 

PROGRAM:

 

09.00

Vellomst og innleiing

 

Elisabeth Bauer, Konrad Adenauer Stiftung. Director for Baltic states and the Nordic countries

 

Njord Wegge, PhD. Senior Research Fellow, NUPI

 

Ole Øvretveit, Director, Arctic Frontiers

09.15

SDel 1: The Arctic and East-West security: The historical record meets present challenges

 

Stian Bones, Professor Modern History, UiT

 

Dmitry Tulupov, St. Petersburg State University

 

Jakub Gozimirski, NUPI

 

Ordstyrar: Kate Hansen Bundt, Secretary General, Norwegian Atlantic Committee

10.30

Pause

10.45

Del 2: Natural science cooperation in the Arctic, a venue for East-West trust building?

 

Jørgen Berge, Professor Marin Biology, UiT

 

Frej Sorento Dichmann, Danish ministry of Education and research

 

Christoph Humrich, University of Groningen

 

Ordstyrar: Rasmus Bertelsen, Professor Political Science, UiT

12.00

Lunnsj

13.00

Del 3: Keeping the Arctic peaceful in a world of great power rivalry. The need for prudent diplomacy, cooperation and good institutions

 

Representative from Norwegian MFA (TBC)

 

US representative (TBC)

 

Alexander Serguin

 

Timo Koivurova, Professor Law, Rovaniemi

 

Ordstyrar: Matthias Dornfeldt

14.15

Pause

14.30

Del 4: Closing statement with reflections on today's panels and discussions

 

Representative from Mike Sfraga, Wilson Center

 

Caroline de Camaret, Europe editor, France 24

 

Oran Young, Professor University of Calefornia, Santa Barbara (TBC)

 

Ordstyrar: Njord Wegge

Organised by Arctic Frontiers, Konrad Adenauer Stiftung and the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI).

For more information about this side event contact Maria Varteressian, Manager, Arctic Frontiers Arena, maria@arcticfrontiers.com