Det polske perspektivet på sikkerhetssituasjonen i Europa vil bli hovedtema når Polens utenriksminister Jacek Czaputowicz besøker NUPI 8. mai.

Polen er en viktig partner for Norge på flere måter. Som NATO-alliert, som det viktigste eksportmarkedet for sjømat for Norge, og fordi Polen nå er i gang med et langsiktig strategisk energisamarbeid med Norge. I tillegg bor det 100 000 polakker i Norge.

14. mars i år holdt Czaputowicz en tale der han skisserte hovedmålene for den polske utenrikspolitikken. Han fokuserte spesielt på Polens forhold til EU og NATO, og understreket betydningen av disse to organisasjonene i gjennomføringen av landets utenriks- og sikkerhetspolitikk. Også Norge ble nevnt i denne sammenhengen som et land som skal hjelpe Polen med å fordele energiforsyningen ved å bli med i Baltic Pipe-prosjektet. Polens strategiske forhold til USA ble presentert som hjørnesteinen i Polens sikkerhetspolitikk, men Czaputowicz diskuterte også Polens forhold til viktige EU-land, som Tyskland, Frankrike eller Storbritannia, samt Polens deltakelse i ulike former for regionalt samarbeid. Russland ble nevnt ikke mindre enn 16 ganger i talen, noe som reflekterer betydningen av Russland i polsk tenkning om utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Jacek Czaputowicz har vært polens utenriksminister siden januar 2018. Han er doktor i statsvitenskap og lektor i humaniora. Under den kommunistiske æra i Polen var han et aktivt medlem av opposisjonen, og han ble fengslet ved flere anledninger.

Arrangementet ledes av NUPI-direktør Ulf Sverdrup og strømmes direkte til NUPIs YouTube-kanal: