Obs: Klikk på lenken i titlene for å komme direkte til de ulike panelene!

Arktis er en region preget av et omfattende samarbeid på mange ulike nivåer. Folk i Arktis har alltid samarbeidet, drevet handel og engasjert seg i felles prosjekter på tvers av landegrensene. Samtidig er Arktis preget av langvarig sikkerhetsrivalisering, og de geopolitiske strategiene til de ulike stormaktene med interesser i regionen kan fort skape nye presedenser for samhandling i Arktis.

Hvordan ser stormaktene – USA, Russland og Kina – på utviklingen i Arktis? Vil de fortsatt se sine interesser best ivaretatt gjennom samarbeid? Og hva er de mest presserende sakskompleksene i dag – områder som kan og bør prioriteres til tross for stormaktsrivaliseringen?

Bli med oss for en ettermiddag med diskusjon og debatt – og bli med på samtalene! Det vil være mulighet til å sende inn spørsmål på forhånd via epost (se lenke under hvert panel) og direkte i de digitale eventene på plattformen Microsoft Teams.

Panel 1: Norges perspektiv på Arktis: Samtale med utenriksminister Ine Eriksen Søreide og NUPI-direktør Ulf Sverdrup.12.00-12.30

  • Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og NUPI-direktør Ulf Sverdrup

Hvordan forholder Norge seg til muligheter og utfordringer i Arktis? Hvordan navigerer vi arktisk politikk i en periode kjennetegnet av historisk dårlige relasjoner mellom NATO og Russland og en tiltakende geopolitisk rivalisering? Hvordan oppfattes samarbeidsutsiktene i Arktis og i Barentsregionen?

Panel 2: Innenrikspolitiske prioriteringer og internasjonale ambisjoner: Russlands Arktis-politikk12.45-13.25 

  • Julie Wilhelmsen (NUPI, ordstyrer), Aleksander Sergunin (St Petersburg State University) og Helge Blakkisrud (NUPI)

Russisk Arktis omfatter et enormt landområde og spiller en viktig og integrert rolle i russisk økonomi. Russlands tilnærming til Arktis formes også av komplekse og stadig endrede sentrum-periferi relasjoner. Dette panelet tar for seg spørsmål som: Hva er de innenrikspolitiske hovedutfordringene i russisk Arktis? Hvordan oppfatter Moskva utviklingen i de øvrige delene av Arktis? Hva vil være Russlands tilnærming til Barents-samarbeidet i årene som kommer? Og hva vil være landets prioriteringer under formannskapet i Arktisk Råd?

Panel 3: Kina: arktisk politikk og havforvaltning13.30-14.15

  • Henrik S. Hiim (NUPI, ordstyrer), Alf Håkon Hoel (Universitetet i Tromsø), Yun Sun (Stimson Institute, DC)

Kinas rolle i Arktis er mye diskutert. Oppfatningene spenner fra å se Kina som en ansvarlig (og en uunngåelig) partner til at landet utgjør en sikkerhetstrussel i Arktis. Kinas tilnærming er samtidig – til en viss grad – en avspeiling av mer overordnede posisjoner og preferanser hva gjelder internasjonal politikk og havforvaltning.  I dette panelet vil eksperter på Kina og internasjonal havforvaltning diskutere i hvilken grad Kinas Arktis-politikk er spesifikk for Arktis, versus en avspeiling av mer overordnede prioriteringer. I hvilken grad samsvarer Kinas tilnærming til forvaltning av verdenshavene med landets arktiske prioriteringer? Og i hvilken grad påvirker tilnærmingen mellom Russland og Kina Beijings arktiske strategi og prioriteringer? Send inn spørsmål til dette panelet her!

Panel 4: Amerikanske perspektiv på Arktis14.30-15.00

  • Samtale mellom USAs koordinator for den arktiske regionen Jim DeHart og NUPI-forsker Elana Wilson Rowe.

Hvordan vurderer USA muligheter og utfordringer i Arktis? Hvordan navigerer Washington det endrede sikkerhetsbildet? Hva er utsiktene for arktisk samarbeid i et mellomlangt perspektiv? Og hva vil være USAs prioriteringer? Send inn spørsmål til dette panelet her!

Panel 5: USAs politikk i Arktis: stø kurs eller i endring?15.15-16.00

  • Karsten Friis (NUPI, ordstyrer), Rebecca Pincus (US Naval War College), Robert Orttung (George Washington University) og Mike Sfraga (Polar Institute, Woodrow Wilson Center)

De arktiske statene har nylig inngått fire bindende regionale avtaler. USA har tatt lederskap i alle disse fire prosessene, i tre av tilfellene i fellesskap med Russland. At stormaktene tar slike initiativ, har vært viktig for å utvikle den styringsarkitekturen vi har i Arktis i dag. I USA har det arktiske policy-nettverket dype røtter og en lang tradisjon for å formidle forskningsbaserte anbefalinger og Alaskas bekymringer til beslutningstakerne i DC.

Hvor stabile er disse nettverkene i en æra preget av populistisk innenrikspolitikk og en lammende pandemi? Arktis har også figurert USAs nye forsvarsstrategier, hvor Kina og Russland holdes frem som sikkerhetstrusler overfor USA i Arktis. Hva er hovedprinsippene i amerikansk sikkerhetspolitikk i Arktis, og hvordan har disse endret seg under Trump-administrasjonen? Hvordan tror paneldeltakerne USAs vil møte Russlands formannskap i Arktisk Råd? Send inn spørsmål til dette panelet her!