NUPI har gleden av å ønske Muhannad Hadi velkommen for å besvare disse spørsmålene. Han vil også snakke om internasjonale og syriske politiske rammevilkår for videre humanitær innsats i Syria og i nabolandene.

I tillegg kommer også jurist og samfunnsviter Cecilie Hellestveit og PRIO-forsker Pavel K. Baev for å gi sitt syn på situasjonen i Syria og det internasjonale samfunnet.

Syria-konflikten har nå pågått i over ti år. Den har skapt enorme lidelser for det syriske folket og skapt en dyp humanitær krise som kontinuerlig forverres. I dag er det over 13,4 millioner mennesker i Syria som trenger humanitærhjelp, en 20% økning siden 2020. Det syriske folket fortsetter å være de som lider under konflikten.

Muhannad Hadi er den regionale humanitære koordinatoren for FNs Syria-respons (OCHA). Han er derfor en sentral person i håndteringen av flere krevende humanitære og politiske spørsmål knyttet til konflikten i Syria. Flere av disse spørsmålene er gjengangere på Sikkerhetsrådets agenda, deriblant gjennom prosessen om fornyelse av resolusjonen om grensekryssende bistand som skal sikre beskyttelsestiltak og humanitær bistand særlig til befolkningen i opprørskontrollerte områder i Syria, som Norge og Irland er penneførere for.

Smittevern: Selv om mange er vaksinert, er ikke pandemien over. Hold deg hjemme hvis du er syk/har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder både vaksinerte og ikke-vaksinerte. Helsedirektorartet anbefaler også bruk av munnbind innendørs dersom det ikke er mulig å holde en meters avstand til andre.