Valgene finner sted i en kontekst av stigende priser og tiltagende økonomisk stagnasjon, noe som bidrar til en atmosfære av folkelig frustrasjon og stigende uro omkring fremtid og levekår. De kortsiktige politiske implikasjonene av denne utviklingen er urovekkende for Kreml. De hardest rammede gruppene kan tenkes enten å stemme på kommunistpartiet, eller ikke å stemme i det hele tatt. Dermed står Kreml ovenfor en dobbel utfordring: På den ene siden må man forhindre at kommunistpartiet mobiliserer, på den andre siden må Kreml sørge for at de som er tilbøyelig til å støtte regimet, faktisk går til valgurnene. 

Hva har vært de viktigste strategiene til Kreml for å ivareta maktpartiets dominans i Statsdumaen? Dette seminaret vil utforske den autoritære verktøykassen og de mulighetene i den som Kreml benytter seg av for å ivareta politisk status quo. 

Webinaret arrangeres som en del av prosjektet «Verdibasert regimelegitimering i Russland».

Gulnaz Sharafutdinova er professor i statsvitenskap ved King’s College London. Sharafutdinova forsker på komparativ politikk og politisk økonomi med fokus på Russland. Hennes seneste bok, The Red Mirror: Putin's Leadership and Russia's Insecure Identity (Oxford University Press 2020), undersøker Putins lederskapsstrategi og utforsker hvordan teorier om sosial identitet kan belyse hans suksess.