Det kommande valet i USA er ein stresstest for demokratiet. Framveksten av kristen nasjonalisme omfamna av det republikanske partiet, kristne leiarar og den generelle befolkninga destabiliserer USA. 

Evangelisk kristendom kombinert med konspirasjonsteoriar og vald er nøkkelen til å forstå USA etter storminga av Kongressen 6. januar 2021. 

 

Webinaret blir engelsk halde på og finn stad på plattforma Microsoft Teams. Alle som registrerer seg via lenkja øvst på sidan vil få ein separat e-post med deltakarlenkje når vi nærmar oss datoen for arrangementet. Webinaret varer i ein time, frå 15.00 til 16.00.

Anthea Butler er Geraldine R. Segal professor i amerikansk sosiologi, og leiar av avdelinga for religionsstudium ved University of Pennsylvania. Butlers forsking spenner over afroamerikansk religion og historie, rase, politikk, evangelisering, kjønn og seksualitet, media og populærkultur. Butler er vinnaren av Martin E Marty- i år Prisen utnemnt av American Academy of Religion og ho er president for American Society for Church History og medlem av American Academy of Religion, American Historical Association and International Communications Association.