Havet ligger helt i kjernen av global sammenkobling. Det er derfor svært viktig å ivareta dens fremtidige bærekraft for livet både til havs og på land. På dette webinaret skal vi se nærmere på de grunnleggende utfordringene som ligger til grunn for styring av havet, og hvordan vi kan styrke havrelatert samarbeid sett fra japansk og europeisk ståsted.

Bærekraft i havet er en prioritert sak på den globale politiske agenda, og en rekke nye initiativer for styring av havet er under arbeid. Et slikt initiativ, The High Level Panel on Ocean Sustainability, ledet av Norge og Palau og med Japan som medlem, har bedt om utvikling og implementering av bærekratige planer for havet («Sustainable Ocean Plans») som skal legge til rette for økt kunnskap, ta opp land- og havbaserte problemstillinger og inkorporere konsekvensene klimaendringene har for havet.

I tråd med 2030-agendaen for bærekraftig utvikling, anser panelet velstand knyttet til hav som et prioritert tema. Spesielt gjelder dette etablering og forvaltning av bærekraftig fiske.

Paneldeltakerne skal under dette webinaret bruke sine erfaringer som praktikere, beslutningstakere og akademikere i en diskusjon om hvordan man kan få til et bærekraftig og sikkert maritimt rom.

Hva er styringshullene som må løses for å sikre bærekraftig forvaltning av hav? Hva mer kan havstater som Japan og Norge gjøre for å løfte spesifikke havstyringsspørsmål og i hvilke fora?

Professor og kaptein Kentaro Furuya har sikkerhet, spesielt med fokus på maritim sikkerhet, som ekspertise med mer enn 30 års erfaring i den japanske kystvakten. Han skal se nærmere på ulovlig, urapportert og uregulert (IUU) fiske, som også utgjør en trussel mot bærekraftig bruk av fiskeressursene, i tillegg  til andre maritime sikkerhetsspørsmål som menneske- og narkotikasmugling.

Andreas Raspotnik er ekspert på spørsmål knyttet til blå økonomi og styring av akvakultur. Han vil gi et EU-perspektiv på spørsmål knyttet til IUU og hvordan man kan bygge interregionalt samarbeid i arbeidet mot et bærekraftig og sikkert maritimt rom.

Webinaret modereres av seniorforsker på NUPI Wrenn Yennie Lindgren, som spesialiserer seg på internasjonale relasjoner i Øst-Asia og japansk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Seminaret arrangeres av NUPIs Senter for havstyring og gir en mulighet til å diskutere hvordan man kan styrke havsamarbeidet mellom Japan og Europa i oppkjøringen til Our Ocean Conference i Palau i april og FNs 2. havkonferanse i Portugal i juni.