Hopp til innhold
NUPI skole

Europeiske land spriker i hvordan de snakker om kritiske forhold med Kina

Det viser en ny rapport som tar for seg politiske verdier i Europas forhold til Kina.
Bildet viser statsminister Erna Solberg og Kinas president Xi Jinping

TILPASSET: - Norge har helt klar tilpasset seg en virkelighet hvor Kina krever mer respekt for sine interesser, og mange tror nok at norsk Kina-politikk på området menneskerettigheter og politiske verdier er spesielt forsiktig. Men sammenliknet med andre europeiske land er Norge faktisk ganske aktiv, men heller ikke spesielt tøff, sier seniorforsker ved NUPI og UiB, Hans Jørgen Gåsemyr.

Foto: NTB Scanpix

TILPASSET: - Norge har helt klar tilpasset seg en virkelighet hvor Kina krever mer respekt for sine interesser, og mange tror nok at norsk Kina-politikk på området menneskerettigheter og politiske verdier er spesielt forsiktig. Men sammenliknet med andre europeiske land er Norge faktisk ganske aktiv, men heller ikke spesielt tøff, sier seniorforsker ved NUPI og UiB, Hans Jørgen Gåsemyr.

Foto: NTB Scanpix

Viljen til å ta opp menneskerettigheter, rettssikkerhet og andre politiske verdier i relasjonene til Kina er tema når European Think-tank Network on China i januar presenterer sin fellesrapport for flere institusjoner i EU.

Rapporten, som ble ferdigstilt i desember, har fått mye oppmerksomhet i en tid hvor det internasjonale søkelyset på Kinas utvikling blir stadig større og mange steder mer kritisk.

Les også:

Seniorforsker Hans Jørgen Gåsemyr (NUPI og UiB) står bak kapittelet om Norge, som naturlig nok er spesielt interessant, sett i lys av de seks årene med politisk frys i norsk-kinesiske relasjoner etter at Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010.

-  Norge har helt klart tilpasset seg en virkelighet hvor Kina krever mer respekt for sine interesser, og mange tror nok at norsk Kina-politikk på området menneskerettigheter og politiske verdier er spesielt forsiktig. Men sammenliknet med andre europeiske land er Norge faktisk ganske aktiv, men heller ikke spesielt tøff, sier Gåsemyr.

Verdidiskusjoner under press

Rapporten, som den siste uken i januar presenteres i Det europeiske råd sin arbeidsgruppe for Asia-saker (Asia-Oceania Working Party) og i Europaparlamentet, viser at rommet for å diskutere politiske verdier med Kina er under press. Rapporten studerer både situasjonen for individuelle land og EUs relasjoner med Kina.

- Vi ser at landene går ulikt fram og at politisk historie, økonomiske forhold og i noen tilfeller også press fra Kina påvirker hvor mye og hvordan verdier blir diskutert. Samtidig ser vi at flere i Europa snakker om viktigheten av mer felles Kina-politikk, der grunnleggende politiske verdier inngår, sier Tim Rühlig, hovedredaktør for rapporten (fra det svenske Utenrikspolitiska institutet). 

Fjerde rapport fra felleseuropeisk nettverk

European Think-tank Network on China består av utenrikspolitiske institutt og forskningsmiljø fra 19 europeiske land, hvorav NUPI er det eneste fra et land som ikke er medlem av EU. Nettverket ble etablert i 2014 og har så langt produsert fire fellesrapporter.

Hele den siste rapporten finner du her (kapittelet om Norge fra side 63).

Vil du vite mer om NUPIs forskning på Kina og Europa? Besøk NUPIs forskningssenter på Europa-Asia (NEAR).

Temaer

  • Diplomati
  • Europa
  • Asia
  • Styring