NATO og nordområdene er to sentrale rammeverk for den norske utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikken. Hvordan er allianser som NATO med på å forme et lands sikkerhets-, og forsvarspolitikk i en verden med økt bekymring rundt ulike sikkerhetsutfordringer?

Græger og Lindgren har sammen skrevet «The Challenges and Dynamics of Alliance Policies: Norway, NATO and the High North». Kapitlet er en del av boka «Global Allies – Comparing US Alliances in the 21st Century” som er redigert av Michael Wesley. Boka er tilgjengelig som open access og kan leses her.

I kapitlet til Græger og Lindgren fokuseres det på at Norge har stor interesse av å bevare freden i nordområdene. Det ønskes forutsigbarhet og stabilitet i forholdet til nabolandene. Det er spesielt tre poeng kapitlet fremhever – hva Norge gjør for å styre sine sikkerhetsmessige utfordringer og status som et lite land, hvordan Norge styrer forholdet med sin nordområde-nabo Russland, og til slutt i hvilken grad rapporten «Nordkloden» fra 2014 og nordområdestrategien fra 2006 har vært tilstrekkelig respons til disse utfordringene.

Kapitlet er et bidrag til debatten om hvordan norsk politikk har utviklet seg i en allianse som stadig møter nye utfordringer rundt sikkerhet og dagsorden, samtidig som at Norge må balansere det bilaterale forholdet til Russland.

Les hele kapitlet her.