Etter 21 år på NUPI tar Nina Græger permisjon og blir instituttleder for Københavns Universitets institutt for statsvitenskap fra 16. september.

Her skal hun lede en stab på 130 ansatte, i det som i første omgang er et åremål på fem år.

– Fremfor alt må jeg gjøre mitt for at et av Europas fremste institutter innen statsvitenskap, blant annet når det gjelder IR, fortsetter å være det og tiltrekker seg de beste forskerne og studentene. En viktig del av jobben blir å videreutvikle instituttet i tråd med framtidens utfordringer. Men aller først må jeg bli kjent med instituttet, universitetet, rutinene og ikke minst menneskene der, sier Græger.

Kan lære av hverandre

– Jeg har ikke aktivt søkt meg vekk fra NUPI, men da et hodejegerfirma kontaktet meg og spurte om jeg ville søke, tenkte jeg «Ja! Dette er jo en kjempemulighet!». Da jeg så fikk tilbudet, kunne jeg ikke la muligheten gå fra meg.

Græger brenner likevel ikke alle broer til NUPI, og blir å se i instituttets korridorer noen dager i måneden.

– Jeg kommer til å beholde en liten prosentstilling her, og tror både NUPI og Institut for Statskundskab har noe å lære av hverandre. Vi har jo allerede et godt samarbeid på ulike felt, men som vi gjerne kan forsterke og utvide ytterligere, sier hun.

På spørsmål om hva hennes viktigste bidrag til instituttet hun nå skal lede er, svarer hun:

– Jeg har selvsagt noen visjoner og har tenkt gjennom hva jeg kan bidra med, men er også avhengig av god dialog med de ansatte - visjoner må forankres og omsettes sammen. Jeg tror også at mine erfaringer fra instituttmiljøet når det gjelder inntjening, publisering, profesjonalisering og impact, kan bli nyttige, sier Græger.

Blir ukependler

Græger er gift og har to tenåringsbarn. Mann og barn blir foreløpig værende i Oslo.

– Siden jeg har familie som kommer til å bo i Oslo, kommer jeg stort sett til å ukependle. Heldigvis er det en veldig praktisk pendlerstrekning, så det skal gå fint, sier hun.

 Og hvordan kommer det til å gå med dansken?

– He-he! Det går forhåpentlig «udmærked»!