«Hvordan endte vi opp her?» spør seniorforskerne Halvard Leira og Benjamin de Carvalho i innledningen til samlingen «Historical International Relations».

Her har de samlet viktige tekster fra forskningsgrenen i hele fire bind, som utgis på SAGE denne sensommeren.

- «Historical international relations» handler rett og slett om å forsøke å se på historiske forusetninger for dagens internasjonale relasjoner. Dette er ikke internasjonal historie, men historie sett med linsene til fagfeltet «International relations» (IR), forklarer redaktør Halvard Leira, som er seniorforsker ved NUPI.

- Sier oss noe viktig

- Verket samler sentrale arbeider og presenterer dem gjennom fyldige innledninger. I denne forskningsgrenen er poenget å ta historie på alvor på en annen måte enn mange andre tradisjoner, der man bare titter i historien etter anekdoter som kan underbygge egne forutinntatte forventninger.

- Hvorfor bør IR beskjeftige seg med historie?

- IR bør absolutt beskjeftige seg med historie, det gjør oss klokere og mer oppmerksomme på faktorer som leder både til stabilitet og endring. Historien gir oss ingen fasit, og kan lett tilby falske analogier, men den sier oss noe viktig om mulige og sannsynlige utfall.

- En kremsamling

På mange områder har historie vært en lite anerkjent gren innen IR, men de siste 20 årene har man sett en betydelig økning i interessen for nettopp historiske internasjonale relasjoner.

- Den største utfordringen for denne grenen er at den har levd litt i skjul av andre deler av faget, uten noe «eget» institusjonelt hjem. Mange er opptatt av historie, men de har ikke hatt noe sted å møtes, sier Leira.

I verket er både relevante eldre, klassiske tekster og tekster fra nyere tid, samlet.

- Dette er allerede skrevne tekster, men det er en kremsamling. Dette er den beste samlede innføringen til kjernearbeider og diskusjoner innen emnet, sier Leira.