Den nye boken «Lifting the veil of secrecy: Perspectives on international taxation and capital flight from Africa» ble pre-lansert i Nairobi 11 oktober 2017 på 5th Pan Africa Conference on IFF and Tax. Boken er redigert av Odd-Helge Fjeldstad, Sigrid Klæboe Jacobsen, Peter Ringstad og Prosper Ngowi. 

Boken er produsert som en del av forskningsprosjektet "Taxation, Institutions and Participation" (TIP) ved Christian Michelsens Institutt i Bergen. TIP undersøker effektene av skatteparadis på skattesystemer, institusjoner og befolkningsdeltakelse i Afrikanske land. Prosjektet ønsker å finne nye, faktiske bevis på den politiske økonomien innenfor skatteinnkreving, institusjonsbygging og statslegitimitet i land utsatt for storskala kapitalflukt. TIP er ledet av professor Odd-Helge Fjeldstad ved CMI og er støttet av Norges Forskningsråd. Noen av bidragsyterne til boken er: Annette Alstadsæter, Rabah Arezki, Raymond Baker, Alex Cobham, Nimmo Elmi, Maya Forstater, Caleb Fundanga, Stig Jarle Hansen, Brooke Harrington, Sara Jespersen, Olav Lundstøl, Lovisa Möller, Leonce Ndikumana, Janvier Nkurunziza, Annett Oguttu, Sol Picciotto, Guttorm Schjelderup, Lemma Senbet, Prem Sikka, Attiya Waris and Gabriel Zucman.  

Boken vil være tilgjengelig på nett i november 2017 og vil da ha sin offisielle lansering i Dar Es Salaam, Tanzania. Det er også planlagt boklanseringer i Oslo og Bergen tidlig 2018, i samarbeid med Skattjakt-nettverket.