Global Financial Integrity er en forsknings- og rådgviningsorganisasjon med base i Washington DC. Rapporten, "Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005-2014", er den syvende rapporten i serien om ulovlig kapitalflukt. Dette er derimot den første av de som måler både inn- og utstrømningene fra landene. Kombinert er dette estimert til å utgjøre mellom 14.1 og 24 prosent av utviklingslandenes handel. 

Les hele rapporten her.