Dr. Attiya Waris deltok på SkattJakt-konferansen i Bergen 21-22 november, der hun snakket om etableringen av Nairobi Internasjonale Finanssenter og utfordringene med finans i afrikanske økonomier. 

Hvorfor vil Kenya etablere et internasjonalt finanssenter (IFS)?

– Når et land trenger et veldig stort lån går de til banken som har mye kapital, men de store bankene med mye kapital befinner seg hovedsakelig ikke på det afrikanske kontinentet. Istedenfor at Kenya må gå til Kina for å be om et lån til infrastruktur, har den kenyanske regjeringen et lett tilgjengelig sted å gå vi hvis vi har et finanssenter i Nairobi.

Så senteret er hovedsakelig en positiv ting?

– Jeg tror hva ærlige folk er ute etter, er et trygt sted å putte pengene sine. På hvilket som helst tidspunkt i Afrika er det minst 5-6 land som er i konflikt, enten det er borgerkrig eller grenseoverskridende krig. Og folk vil ikke miste sparepengene sine. De vil også ha stabile valutaer som amerikanske dollar, britiske pund eller norske kroner, men de vil ikke ustabile valutaer som kenyanske shilling eller zimbabwesiske dollar. Man vil også trenge et IFS ved effektiv, internasjonal handel. I Kenya i dag kan det kanskje ta opptil 3-4 dager for én enkelt transaksjon å gå gjennom.

Enda ett skatteparadis

 Enkelte har uttrykt bekymring for at Kenyas nye IFS skal vise seg å bli enda ett skatteparadis?

– Jeg tror at de som faktisk vil bruke og investere i Nairobi IFS er mer opptatt av hemmelighold enn skatt.

Nairobi IFS skal bli modellert etter Qatar IFS, en hybridmodell for internasjonale finanssentre. I praksis vil en slik modell inkludere islamske banker, noe som fører til ytterlige spørsmål om praksisen i finanssenteret i Nairobi.

[Angående tiltrekking av kapital til IFS] – Jeg tror ikke det er nok bekymring om hvor pengene skal komme fra. Det er en av grunnene til at jeg forsker på islamske banker, istedenfor de tradisjonelle. Jeg vil vite om de følger anti-hvitvaskingsregler, om de er tett overvåket, rett og slett bli sikker på at dette valget av IFS-modell (hybrid) ikke er en måte å hvitvaske penger gjennom landet.

Men til syvende og sist, vil finanssenteret i Nairobi ha flere positive konsekvenser enn negative?

– Lovforslaget er fortsatt under vurdering så vi vet ikke hele designet til finanssenteret enda. Det er mulig å ha en legitim IFS hvis man har veldig tydelige regler. Og kanskje det er på tide å ha en etisk IFS.

Flaggskip

Nairobi IFS er flaggskip-prosjektet i finansdelen av Kenyas utviklingsplan ”Kenyas visjon 2030”, og er avgjørende for å nå målet om 10% årlig vekst. Samtidig skaper IFs-erfaringer fra andre land skepsis blant befolkningen. I følge kenyansk lov skal også sivilbefolkningen blir involvert i etablering av Nairobi IFS og dette har så langt ikke skjedd. Dette, sammen med tidligere erfaringer, gjør at mange frykter de vil se enda ett skatteparadis dukke opp. I verste fall, hvis Kenya tilbyr enda sterkere skattekutt-insentiver enn andre land, kan vi se en økning i skattekonkurransen. Samtidig påpekte Dr. Waris at bekymringen hennes var rundt hemmelighold. Hvis Nairobi IFS ikke får tilstrekkelige reguleringer om hemmelighold kan det risikere å tiltrekke seg ulovlig kapital fra korrupsjon og finansiering av terror. På den andre siden så har også Nairobi IFS potensiale til å bli et forbilde for en IFS-modell, men dette vil kreve et IFS uten skadelig skattepraksis og hemmelighold.