Hva er det som driver europeisk utenrikspolitikk, og hva er egentlig EUs og NATOs rolle i internasjonal politikk?

Det er utgangspunktet for seniorforskerne Nina Græger (NUPI) og Niklas Brembergs (Utrikespolitiska Institutet og Universitetet i Uppsala) samarbeidsprosjekt om EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Se Græger og Bremberg i samtale om forskningsprosjektet på UIs YouTube-kanal:

- Nytt og annerledes

Gjennom prosjektet ønsker forskerne å åpne for nye spørsmål om EUs utenrikspolitikk. Prosjektet tar for seg praksis-tilnærminger til EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk og diplomati, inkludert samarbeidet med NATO.

- Jeg tror det er viktig å finne nye måter å studere EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk på samt EUs forhold til andre organisasjoner som er viktig for sikkerhet, slik som NATO, sier Græger.

- Vi ser etter Ukraina-krisen i 2014, men også etter valget av Trump som president, at det er behov for at Europa får en mer konsekvent sikkerhetspolitikk.

Vellykket utveksling

Græger var ved UI i Stockholm i to uker i november, primært for å jobbe sammen med kollega Niklas Bremberg (UI og Universitetet i Uppsala).

Oppholdet ble finansiert av et nordisk forskerutvekslingsprogram for forskere tilknyttet de utenrikspolitiske instituttene i regi av Nordisk Ministerråd.

- Det er en veldig god mulighet å ha dette programmet for å faktisk møtes og jobbe sammen ansikt til ansikt, sier Græger.