Mynanraj Sevarasa

Kontor- og administrasjonslærling

Mynanraj Sevarasa er lærling i kontor og administrasjonsfaget. Han har studert salg, service og sikkerhet ved Horten videregående skole.