Gry Synnevåg

Førsteamanuensis, Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Norges miljø-og biovitenskapelige universitet ( NMBU), Ås