Guri Nordgreen Romtveit

arbeider med kommunikasjon i Flyktninghjelpen.