Ida Rudolfsen


Stipendiat ved Institutt for fredsforsking (PRIO) og Uppsala Universitet. Forskar på korvidt og under kva omstendigheiter matusikkerheit fører til konflikt. Prosjektet fokuserer på det urbane Afrika, og Johannesburg, Sør-Afrika.