Ronen Palan

er professor i internasjonal politisk økonomi ved City University i London.