Stein Tønnesson

Historiker og senior asiaforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Han utga i 2017 boka Explaining the East Asian Peace (NIAS Press). Den handler om hele Øst-Asia fra Myanmar og Indonesia til Mongolia, Korea og Japan. Han har besøkt Myanmar jevnlig siden 2012.