Karen Philippa Larsen

Gjesteforsker

Karen Philippa Larsen er gjesteforsker på NUPI, i Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel. Hun jobber for tiden med sin doktorgradsavhandling, med tittelen  ”Investigating war in the Russian hybrid warfare: A study of Russia’s discourse about, as well as use of, Private Military Companies”, ved DIIS i København og Københavns universitet. 

Larsens hovedforskningsfelt er Russlands forståelse av private militære selskapers som sikkerhets- og utenrikspolitiske aktører i nasjonal og internasjonal kontekst. 


UTDANNING:

2017 M.A Peace, Development, Security and International Conflict Transformation, Innsbruck University, Austria

2016 Militærlingvist, Forsvarsakademiet, Danmark

2011 BSc International Business and Politics, Copenhagen Business School

ARBEIDSERFARING:

2020 -          Doktorgardsstipendiat, DIIS og Københavns universitet

2019 - 2020 Analytiker, Forsvarsdepartementet, Danmark

2017 - 2019 Militærlingvist, Forsvarsakademiet, Danmark

Artikler Alle artikler