Ansatte:

NUPI har en internasjonal stab som består av 116 ansatte fordelt på forskerstillinger,  stillinger i administrasjon og kommunikasjon. 

Finansiering:

NUPIs årlige omsetning ligger på 75 – 80 millioner kroner. Mer enn 75 prosent av disse inntektene kommer fra prosjektanskaffelser.

Aktivitet:

NUPIs forskere får publisert om lag 80 akademiske publikasjoner og mer enn 100 populærpublikasjoner bestående av kronikker og policy briefs hvert år. Vi organiserer mer enn 80 åpne seminarer årlig, og redigerer tre akademiske tidsskrifter; Internasjonal PolitikkNordisk Østforum og Forum for Development Studies. I tillegg utgir NUPI Hvor Hender Det, en populærpublikasjon som forklarer aktuelle hendelser på en måte som er tilrettelagt for allmennheten og skoleelever.