Economic Reform in Cuba, Phase 4

2014 - 2015 (Avsluttet) Prosjektnummer: CUB 14-002
Forskningsprosjekt
Prosjektet ser på mulighetene for økonomiske reformer på Cuba.

Formålet med prosjektet er i) å formidle kunnskap som bidrag til offentlig debatt og dialog om de økonomiske reformene på Cuba, ii) formidle internasjonale erfaringer for å påvirke politikkutvikling og det videre reformarbeidet og iii) kapasitetsbygging og modernisering av akademiske økonomiske institusjoner på Cuba.

Dette prosjektet bygger videre på det fulførte prosjektet Policy options for Cuba's Devlopment: Preparing for the Post-Embargo Era.

Finansieringskilde

Utenriksdepartementet

Publikasjoner

Publication : NUPI Working Paper

Prosjektleder

Fulvio Castellacci

Tidligere ansatt

Temaer
Sør- og Mellom-Amerika  Økonomisk vekst
Eksterne

Claes Brundenius, Lund Universitet(SE)

Centro de Estudios de la Economía Cubana, CEEC (CUB)