Nation-building, nationalism and the new ‘other’ in today’s Russia (NEORUSS)

2012 - 2016 (Avsluttet) Prosjektnummer: 220599/H30
Forskningsprosjekt
Hensikten med prosjektet er å se nærmere på utviklingen av nasjonen, nasjonalisme og oppfatningen av "de andre" i dagens Russland.

Yeltsins program som skulle bygge opp nasjonen i post-Sovjetunionen er under press. Sentralt i dette programmet er "Rossiiskii"-konseptet som signaliserer en ikke-etnisk nasjonsmodell med betydelige kulturelle og politiske rettigheter til ikke-russere, men holdt sammen av felles verdier og tradisjoner. I dag er svekkelsen av den store multietniske Sovjetiske staten akseptert blant en økende antall russere. I den prosessen blir også den offentlige oppfatningen av staten kastet ut. For første gang i historien ser den Russiske nasjonalismen med fokus på etnisitet til å ta over og "russisk" blir i økende grad forstått som etnisk russisk ("Russkii").

Etnosentriske og fremmedfiendtlige følelser utmerket seg i opptogene mot Putin vinteren 2011/2012. Spesielt bemerkelsesverdig var slagord mot kulturelt fremmede arbeidsinnvandrere fra Sentral-Asia og Nord-Kaukasus - "de andre nye".

Prosjektet tar for seg spørsmålet rundt nasjonalitet i russisk diskurs og vil forsøke å avgjøre i hvilken grad den russiske nasjonalidentiteten endrer seg fra et imperisk til en mer etnisk og ekslusiv forståelse av nasjonen. 

I denne sammenhengen skal forskerne se nærmer på fire forhold:

  • endringer i de politiske signalene og den faktiske statlige politikken
  • nasjonalitetsspørsmålet i opposisjonen og i de politiske gruppene i ytterkanten
  • medias rolle
  • endringer i opinionen

For mer informasjon, se prosjektets nettside.

Finansieringskilde

Norges forskningsråd

Program

NORRUSS

Temaer
Russland og Eurasia
Eksterne

Mikhail Alexseev, San Diego State University

Henry Hale, George Washington University

Natalia Kosmarskaya, Russian Academy of Sciences

Marlene Laruelle, George Washington University

Anastasia Mitrofanova, Russian Orthodox University

Emil Pain, National Research University - Higher School of Economics

Peter Rutland, Wesleyan Univeristy

Vera Tolz, University of Manchester

Andreas Umland, Kiev Mohyla University

Alexander Verkhovsky, SOVA Centre

Arrangementer