Barndom, barn og globalisering - politikk og idéspredning

ARTIKKEL
Themes
Humanitære spørsmål
Written by

Jens Chr. Andvig

Forsker I emeritus

  • Published year: 2014
  • Language: Norsk
  • Pages: 500 - 510
  • Volume: 72
  • Booklet: 4
  • Journal: Internasjonal Politikk