Hopp til innhold
NUPI skole

Vitenskapelig artikkel

Publisert:

Fighting Violence Against Women: Laws, Norms & Challenges Ahead

Skrevet av

Francesca R. Jensenius
Tidligere ansatt
Mala Htun

Red.

Sammendrag:

Stadig flere land får lover som er ment å forhindre og straffe vold mot kvinner. Men fremdeles er det store utfordringer knyttet til implementering og etterlevelse av slike lover. I denne artikkelen ser vi på utviklingen av slik lovgivning rundt om i verden, med fokus på vold i nære relasjoner og seksuell trakassering. Vi avslutter med en diskusjon av noen av de utfordringene vi nå står overfor med hensyn til hvor langt man kan komme med lovgivning i kampen mot vold mot kvinner.
 • Published year: 2020
 • DOI: https://doi.org/10.1162/DAED_a_01779
 • Page count: 16
 • Language: English
 • Volume: 149
 • Journal: Daedalus
 • URL 1: https://www.amacad.org/sites/default/files/publication/downloads/Daedalus_Wi20_10_Htun%20Jensenius.pdf
 • URL 2: https://www.amacad.org/publication/fighting-violence-against-women-laws-norms-challenges-ahead
 • URL 3:

Temaer

 • Humanitære spørsmål
 • Menneskerettigheter
 • Styring

Skrevet av

Francesca R. Jensenius
Tidligere ansatt
Mala Htun