false = not relative url Fighting Violence Against Women: Laws, Norms & Challenges Ahead | NUPI

Fighting Violence Against Women: Laws, Norms & Challenges Ahead

Academic article
Written by

Francesca R. Jensenius

Forsker 1 (bistilling)

Summary:

Stadig flere land får lover som er ment å forhindre og straffe vold mot kvinner. Men fremdeles er det store utfordringer knyttet til implementering og etterlevelse av slike lover. I denne artikkelen ser vi på utviklingen av slik lovgivning rundt om i verden, med fokus på vold i nære relasjoner og seksuell trakassering. Vi avslutter med en diskusjon av noen av de utfordringene vi nå står overfor med hensyn til hvor langt man kan komme med lovgivning i kampen mot vold mot kvinner.

  • Published year: 2020
  • Full version:
  • DOI: https://doi.org/10.1162/DAED_a_01779
  • Page count: 16
  • Language: English
  • Volume: 149
  • Journal: Daedalus
  • URL 1: https://www.amacad.org/sites/default/files/publication/downloads/Daedalus_Wi20_10_Htun%20Jensenius.pdf
  • URL 2: https://www.amacad.org/publication/fighting-violence-against-women-laws-norms-challenges-ahead
  • URL 3: