Kan utenlandske forskere bli en trussel mot vår sikkerhet?

Popular scientific article
Screenshot 2022-05-24 at 13.04.59.png
Themes
Sikkerhetspolitikk
Written by

Gabriella Kristine Kattil Bolstad

Tidligere ansatt

Summary:

Nye land vokser frem som kunnskapspolitiske stormakter og internasjonalt forskningssamarbeid er viktigere enn noen gang for å håndtere felles globale utfordringer. Både krigen i Ukraina og covid-19 har vist oss at teknologi og forskning har enorm betydning for et lands makt og anseelse. Vi er helt avhengig av utenlandske forskere for å sikre kompetanse Norge trenger, men utgjør de en sikkerhetsrisiko?

  • Published year: 2022
  • Page count: 2
  • Language: Norsk
  • URL 1: https://khrono.no/kan-utenlandske-forskere-bli-en-trussel-mot-var-sikkerhet/682923
  • URL 3: